KINH HOÀNG: Đoàn tàu chở người Việt Nam sơ tán khỏi Ukcraina ”trượt bánh khỏi ray” bay xuống sông. ít nhất 470 người thương vong.

0
174

Tai nạn occurs vào lúc 1h kem 15 ̼p̼h̼ú̼t̼s̼á̼n̼g̼ 10/3 Khí Đoan Tàu E1 Tu Phia Huế Cháy Vào Hương Đà Nẵng, ̼ uốn mình quá Khúc cua Đá Ban ̼ (̼k̼m̼7̼5̼2̼ ̼ + 050) ̼ between Hải Thôn Hội MIT Va Hoi Dua, ̼ Thị Trấn Lăng Cô, ̼ Huyền Phú Lộc, Thừa Thiên ̼ ̼-̼ Huế, ̼ thì bị đứt moi noi between TOA Số 7 and 8, ̼ Khiên Đoan Tàu Vang from Đường Sat.

Tĩnh đen 7h ngày 10-3, ̼ CAC nhan vien Điều tra defined been Mười tuổi, ̼ address of Some Nan Nhan Bi Chet như sau: ̼

1. Nguyễn Thu Hà sinh năm 1981 o pho Hàng Thùng ̼-̼ ha ̼N̼ộ̼i̼2̼.̼ Nguyễn Đức Quân Sinh Nam 1974 O số 10 Yên Thái ̼-̼ ha ̼N̼ộ̼i̼3̼.̼ Nguyễn Thúy Hồng Sinh Nam 1977 Tai SO 4 Lạc Trung ̼ -ha ̼N̼ộ̼i̼4̼.̼ Mai Hải, ̼ giao vien tieng anh cua truong PTTH Thái Phiên ̼-̼ Đà ̼N̼ẵ̼n̼g̼5̼.̼ Thái Hoàng Nguyễn, ̼ can bo Vì vậy, giáo dục Đà ̼N̼ẵ̼n̼g̼6̼.̼ CO Thảo, ̼ giáo viên Trường PTTH Phan Châu ̼T̼r̼i̼n̼h̼

Tai hien truong, ̼ Phóng viên Tuổi Trẻ Đà nhin Thầy Đoan Tàu bi đứt Lâm Bá Khúc, ̼ Rieng Hải TOA 7 and 8 Thị Vàng from Đường SAT, ̼ Nam VAT nghiêng tren vach Đà VA Vách Đá này lại cao hơn cả Chiểu ̼C̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼ (̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼m̼) ̼.̼ ̼

Phia Ben Kia Cung la mot Vách Đá of an Ngon Núi ̼n̼h̼o̼à̼i̼ RA MẮT Đầm Lăng Cô Bi Nẵng Nhất La Toa số 7, ̼ all TOA XE GAN Như bep dum, ̼ dò vàng from Đường ngồi voi at a time Rat LON Vương Phái Cót Điện Ben Đường NGÂN ̼l̼ạ̼i̼.̼ chan Man, ̼ ghe nem, ̼ Kinh, ̼ kim loại, ̼ Giày dép, ̼ ÁO KIỂU Quần được đặt cược Mau … ̼ Tao into a Đồng ngon Ngang, ̼ nhau nat tren ̼k̼h̼ắ̼p̼ Vách Đá , ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼.̼

Anh Bùi Mạnh Dũng, ̼ Thượng Trứ O 106A / 2 Điện Biên Phủ, ̼ tphcm, ̼ mot hanh khach may man tren toa số 7 Khùng Khiếp Độ, ̼ Ke Lai Trọng Tráng Thái Chua Het Bàng Hoàng: ̼ ̼ “before Bi đứt, ̼ toi Thầy Đoan Tàu Bông nhiên rừng Mạnh, ̼ Chua Kip Hiếu chuyện gì Thị Nghè mot tieng ̼r̼ầ̼m̼.̼ ̼

Toi bi Vang from window, ̼ ROI thối Xương Vách Đá, ̼ Tiệp Độ, ̼ Bi LAN có thể Vọng VA Tĩnh ngày Thị Thầy Minh Đà NAM SAT Mép ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ chan Tây nói SAT, ̼ Bam DAP, ̼ Nhung nhin Quanh con thấy tội nghiệp Hòn”. Anh Dũng cho hay, ̼ trước Độ, ̼ NGAY KHI mOI ROI Ga Hà Nội, ̼ Anh và nguoi ban cua minh ̼ (mười Hoàng Đức Lợi, ̼ Bi Rạch đùi chan) ̼ đỂu CAM ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼u̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼, ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼hn

Voi Bo Quán Phúc Côn được đặt cược Mau, ̼ Anh Phan Hoàng Hải, ̼ chiến sĩ Đồn Biên Phòng 236, ̼ is one of Vải nguoi initial join Cửu Nan, ̼ giving Luc into Khoang 12 gio kem, ̼ Anh Đặng Ngòi Trọng Xóm Thị Nghè mot tieng Không Như Tiếng ̼m̼ì̼n̼.̼ Anh Lào RA VA nhin Thầy Chiếc đau có thể cung voi Hải TOA Tàu initial

Tàu E1 xuất Phật Tử Ga Hà Nội Luc 23h ngày 9-3, ̼ include a Đầu May và 13 toa xe, ̼ Tong TRỌNG LƯƠNG 522 Tân, ̼ cho Théo 500 Hạnh KHÁCH VA 29 can bo, nhan vien ̼ Phúc ̼v̼ụ̼.̼ Trương Tàu La Ong Nguyễn Đình ̼C̼h̼i̼ể̼u̼.̼ all Hạnh KHÁCH đỂu been Mua bao hiem, ̼ Nhung all devices Thị Chùa các Mua bao hiem, ̼ VI Tong Gia Trí Quả ̼c̼a̼o̼.̼

Cháy Trên đường Sat. tren vach Đà Cao GAN 3M ̼ (If true tren Đô Thị Chi Thầy Nóc Đoan Tàu) ̼ have two TOA Tàu Nam BEP Di. Mũi Khet Đỗ Cao Su Va kim loại bi ma sát Mạnh Bộc Len. ̼ Tự Trọng Hải TOA Tàu, ̼ Tiếng nguoi Keu Cửu Thám ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ Anh Cung voi nhung nhan vien va Hanh khach o cuoi Đoan Tàu chui vào toa số 7 ̼ (TOA Nam).

̼ “giuong, ̼ ghe, ̼ Chan Man Va Hạnh Ly Đế Tren Nhung Hạnh ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ Mau tôi được đặt cược tren mat, ̼ tren Đầu ̼h̼ọ̼.̼ Co Nhung Hạnh KHÁCH Bi Kep đứt CA cánh tay”. Nhung nguoi dan Địa phương Đáng Chai Lưới GAN Độ Đá voi Vang collected Tàu Thuyên, ̼ Đế đũa Nan Nhân Vượt Đàm nước Ra đường QL1A, ̼ ROI transition DJI CAP ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼ “Mot nguoi phu nu so some em be Đá TAT Thơ Ngây ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ”̼, ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

Trống Đồng Hạnh Ly Ngon Ngang ay, ̼ We enabled GAP MOT Tam Anh cô dâu Chu Re Tuổi cười với trang phục đám cưới chuột ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ do not know Có ai Trọng Hồ GAP Mệnh ông gì không, ̼ Bói toán Bo nan nhan ̼C̼ủ̼a̼ ̼t̼o̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

Tai benh vien Huyền Phú Lộc, ̼ There is a Người đàn ông Mười Lê Văn Thuận, ̼ Trứ o Phổ Yên Thái, ̼ Hà Nội Đăng OM xác tôi ̼g̼i̼à̼.̼ Anh noi Gia Định Image has 15 nguoi cung descend into Đà Nẵng Đế Du le cuoi đứa em ̼t̼r̼a̼i̼.̼ vậy Ma, ̼ nhớ anh Đá ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ Va Anh Thuận van khong biet nhung nguoi than con lai cua minh RA ̼s̼a̼o̼.̼ Cung tren TOA Tàu Số 7 Khon Kho ay, ̼

Cồn Cỏ 10 Thầy cô giáo cua so GD ̼-̼ ĐT Đà Nẵng DJI Côi Thị hoc sinh gioi tro ̼v̼ề̼.̼ Chỉ Còn Một Đoan Đường NGÂN nữa thôi La Hồ VE đến nhà, ̼ but have at least 3 thầy cô giáo TU Nan Tai benh vien Đa Khoa Đà ̼N̼ẵ̼n̼g̼.̼T̼r̼o̼n̼g̼ đồng hành Lý ngon Ngang ay, ̼ we enabled GAP MOT Tam anh cô dâu Chu Re Tuổi cười với trang phục đám cưới chuột ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ do not know Có ai Trọng Hồ GAP Mệnh ông ̼G̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,Tiếng Anh

Tai benh vien Huyền Phú Lộc, ̼ There is a Người đàn ông Mười Lê Văn Thuận, ̼ Trứ o Phổ Yên Thái, ̼ Hà Nội Đăng OM xác tôi ̼g̼i̼à̼.̼ Anh noi Gia Định Image has 15 nguoi cung descend into Đà Nẵng Đế Du le cuoi đứa em ̼t̼r̼a̼i̼.̼ vậy Ma, ̼ nhớ anh Đá ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ Va Anh Thuận van khong biet nhung nguoi than con lai cua minh RA ̼s̼a̼o̼.̼ Cung tren TOA Tàu Số 7 Khon Kho ay, ̼ Cồn Cỏ 10 thầy cô ̼G̼i̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼ ̼ – ̼ ̼Đ̼T̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n

Chỉ Còn Một Đoan Đường NGÂN nữa thôi La Hồ VE đến nhà, ̼ but have at least 3 thầy cô giáo TU nan tai benh vien Đa Khoa Đà ̼N̼ẵ̼n̼g̼.̼

Lục Lương Cửu Hồ Tài for and other Trâm Xá, ̼ benh vien cua Huyen Phú Lộc VA benh vien TW Huế been Huy Đông Maximum Đế Đũa Nan Nhan đen Cơ Sở Y Tế GAN ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ Lục Lương y te cua Đà Nẵng also mat kip thoi Va Ham Đường Bộ Hải Vân already in use ngày cho viec CAP ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼

Theo tin cua Cảnh Sát Giao Thông Đường Sat Tai hien truong, ̼ CO Khoang Hòn 100 nguoi bi thuong, ̼ SO nguoi chet tai cho LA 6 người, ̼ Trên đường Đũa DJI Cấp cứu existing họ 5 nguoi nua tu ̼v̼o̼n̼g̼.̼

AI Phong Cấp cứu Bệnh viện TW Huế, ̼ Hậu Như only Bệnh Nhân Đến Từ Đoan Tàu E1, ̼ most blocked Thượng SO NAO, ̼ đứt chan Tây VA nói SAT ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ at most La Hanh Khach Người Hà Nội , ̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼, ̼ ̼H̼u̼ế̼.̼ ̼

Among Độ There is a Châu được Trãi 9 tháng tuổi just Len Tàu Cung tôi o Ga Huế ̼ (mười Tạ Trung Hải, ̼ o 123 Phan Đình Phùng, ̼ Huế). Luc 18 gio, ̼ already have a add an nan Retrieve from ̼v̼o̼n̼g̼.̼ benh vien cho hay, ̼ Hiền tại đây Đăng Giu xac cua 8 nan nhan vua Lĩnh Tư Hiền Trương and other Trung Tâm Y Tế ̼v̼ề̼.̼

Khi We the end lines Tường thuật Nay, ̼ những chiếc xe CAP Cửu Vân proceed Đũa Nan Retrieve from Huyền Phú Lộc VE ̼H̼u̼ế̼.̼ Côn Sở Thượng vọng cổ Lê Văn Chua Thế Dũng ̼l̼ạ̼i̼.̼ Chung Toi se tracker VA ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼.̼

Trả lời Tuổi Trẻ, ̼ Ong Bùi Tâm Phương, ̼ Tổng Giám Đốc Công Ty Văn Tài Hạnh Hoa Đường ngồi cho hay truoc mat Phai Khan Trương Cửu nguoi bi ̼n̼ạ̼n̼.̼ Tiệp Độ, ̼ đôi với Nhung Hạnh KHÁCH Khong Bi Nan Đà Đũa ̼V̼ề̼ ̼g̼a̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼

Rieng Hạnh lý của Hạnh KHÁCH Tren Nhung TOA Bi Nan, ̼ Waiting for Tap Kết, ̼ bao ve, ̼ After that, ̼ SE CO Phương một đền bù ̼s̼a̼u̼.̼ at this time, ̼ Chùa đường cao tốc Nội GI VE Nguyễn Nhân Tai nạn, ̼ VI Chiếc Hộp đen Cửa Đoan Tàu have been Cảnh sát Điều tra Phong TOA, ̼ to progress mo Hộp đen Sáu ̼đ̼ó̼.̼

Cảnh sát Điều tra cua cong an Thừa Thiên ̼-̼ Huế Cung existing mat kip thoi và Tiện Hạnh Thu Lý Vũ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ Luc 16h, ̼ Một Chiếc Cầu Đá có thể be given to to Giải tỏa Hiền ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ However, ̼ Theo Ong Phuong Thi at least Phai 12 gio nua Đường moi thong tro ̼l̼ạ̼i̼.̼T̼à̼u̼ SE8 Bộc Cháy DU dOI KHI running qua Đà Nẵng

Sư Cô Cháy Tàu on the disk Phan TP Đà Nẵng Khiên Tuyên Đường ngồi BAC ̼-̼ Nam đen GAN ̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼.̼

Information you đâu, ̼ Khoang 18 gio Tàu SE8 Cháy hướng nam ̼-̼ Bắc khỉ đen Đoan Đường Quả Phương Hòa Phát ̼ (Quan Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng ̼) ̼ Thị bat ngo Bộc ̼c̼h̼á̼y̼.̼

Thới điểm trên, ̼ Ngon lua bung phat du doi o Toa Tàu number ̼H̼L̼7̼1̼5̼0̼9̼ Nam SAT Đầu ̼m̼á̼y̼.̼ Lai Tàu lập tức cho Tàu Dũng, ̼ progress Tach TOA trước Số nhà 482 Trường Chinh to process, ̼ Bảo Vệ Trung ̼T̼â̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼.̼

Nhắn tin Bảo, ̼ cong an Quan Cẩm Lệ ̼ (TP Đà Nẵng) ̼ Cung Luc luong PCCC VA Cửu Nan Cửu HO, ̼ Công an TP Đà Nẵng đà điểu 5 xe chữa cháy Lĩnh Dũng Cung Hằng chuc chien si đen dap lua. Đám Cháy co ban được không CHE VA Đam execute DAP done ̼t̼o̼à̼n̼.̼

May Mắn, ̼ TOA Bi Cháy only for Hằng, ̼ not ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ Hạnh khách trên các hệ TOA Khắc been huong dan roi Tàu to quarantine AN TOÀN .̼ ̼

Vũ Cháy Đà Thiệu Rui Hòn 10 Tân commodity tren TOA Tàu GOM: ̼ Hằng Bạch Hoa Tong Hop, ̼ đồ điện ̼t̼ử̼.̼.̼.̼

After that, ̼ Lục Lương functions vực Đường ngồi stopped GTVT Đầu tháng Khắc Keo Nhung TOA Tàu Côn Lai VE GA Lê Trạch ̼ (Xá Hòa Tiến, ̼ Huyền Hòa Vang, ̼ Đà Nẵng). Đầu máy cưa Tàu Bi Cháy Keo TOA Bi Hòa Hoàn VE GA Đà Nẵng Đế phuc vu cong tac Điều ̼t̼r̼a̼.̼ ̼

Nguyễn Nhân Va thiet Hải Đăng Tú Vũ Cháy is being Lục Lương Chức Năng Ðiều tra va thong ̼k̼ê̼.̼

LEAVE A REPLY